ยี่ห้อ Amazon

 

คอนโทรลสำหรับเตาเซาว์น่า Amazon CON4 มี 3 รุ่น
ใช้สำหรับเตาเซาว์น่า 
- ขนาด 3-9 KW.
- ขนาด 9-15 KW
- ขนาด 25 KW + กล่องรีเลย์ BOX


ขดลวดสำหรับเตาเซาว์น่า AMAZON
แบบขาตรง และขาวาย
ขนาด 1500 วัตต์
ขนาด 2000 วัตต์
ขนาด 3000 วัตต์

Visitors: 286,237