เครื่องทำไอน้ำ แบบต้มสมุนไพร แสตนเลสเครื่องทำไอน้ำแบบต้มสมุนไพรแสตนเลส

ลักษณะการใช้งาน
- ใช้กับตู้ไม้ ตู้อบสมุนไพร
- ใช้กับห้องอบที่สร้างขึ้น เช่น ห้องปูน ห้องกระจก ห้องไฟเบอร์

Visitors: 270,689