งานติดตั้งตู้อบ สถานที่โรงพยาบาล ราชการ รพ.สต วิทยาลัย ( ภาพงานบางส่วน )

ติดตั้งตู้อบ โรงพยาบาล ราชการ รพ.สต ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/saunathailand
Visitors: 270,685