หินเซาว์น่า ( sauna stone )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หินเซาว์น่า ( sauna stone )
- ใช้สำหรับเตาเซาว์น่า
- เป็นหินจากภูเขาไฟ ทนความร้อนสูง
- ขนาดบรรจุ 16-17 กิโลกรัม/กล่อง

Visitors: 96,209