ข้อควรระวังในการอบ

ข้อควรระวังในการอบเซาว์น่า

1) ไม่แนะนำให้คนที่มีปัญหาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เข้าอบตัว เนื่องจากจะทำให้หัวใจทำงานมากกว่าปกติได้ ความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้เกิดเป็นลม หน้ามืด หมดสติได้

2) ไม่ควรสวมชุดว่ายน้ำในการอบตัว เพราะเส้นใยอีลาสติน เมื่อโดนความร้อน จะทำให้ยืดและหดตัว แห้งกรอบ และอาจจะไหม้ได้

3) การอบตัวนานเกินกว่ากำหนด จะทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อ และน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดอาการมึนศรีษะ เป็นลมหมดสติได้

4) สตรีมีครรภ์ไม่ควรเข้าอบ เพราะมีงานวิจัยว่าจะทำให้เด็กในครรภ์มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

5) ไม่แนะนำให้คนที่มีปัญหาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เข้าอบตัว เนื่องจากจะทำให้หัวใจทำงานมากกว่าปกติได้ ความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้เกิดเป็นลม หน้ามืด หมดสติได้

6) ไม่ควรสวมชุดว่ายน้ำในการอบตัว เพราะเส้นใยอีลาสติน เมื่อโดนความร้อน จะทำให้ยืดและหดตัว แห้งกรอบ และอาจจะไหม้ได้

7) การอบตัวนานเกินกว่ากำหนด จะทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อ และน้ำมากเกินไป ทำให้เกิดอาการมึนศรีษะ เป็นลมหมดสติได้

8) สตรีมีครรภ์ไม่ควรเข้าอบ เพราะมีงานวิจัยว่าจะทำให้เด็กในครรภ์มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ

9) ไม่ควรตั้งอุณหภูมิสูงเกินไป (อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 48-55 องศาเซลเซียส)

10) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบต่อครั้ง ไม่ควรเกิน 15 นาที

10) ก่อนเข้าใช้ห้องอบควรอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อน และควรถอดของที่เป็นโลหะ เช่น นาฬิกา, สร้อย, แหวน ออกก่อนเข้าอบ

12) คนที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ไม่ควรใช้ห้องอบ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดัน , ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก , ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ขึ้นสูง , ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด

Visitors: 286,237