ยี่ห้อ TYLO ( ประเทศสวีเดน )เครื่องทำไอน้ำ TYLO รุ่น 2/4/6 VB

- สามารถเลือกใช้ ได้ที่ 2KW , 4KW และ 6KW ในตัวเดียว
- คอนโทรลเลือกใช้ได้ CC50 
- ระบบไฟ 220V หรือ 380V.
- มีถังน้ำผลิตจากสแตนเลส อย่างดี 
- ขดลวดทำจาก ICOLOY 800  ไม่เป็นสนิม
- ให้ความร้อนสูงที่สุด สูงกว่าการใช้วัสดุอื่น ๆ ทำขดลวดความร้อน
- มีระบบถ่ายน้ำทิ้ง โดยอัตโนมัติ หลังจากเลิกใช้งาน ภายใน 1 ชั่วโมง
- มีระบบการล้างอัตโนมัติ เมื่อใช้งาน 4 ครั้ง หลังจากถ่ายน้ำทิ้งเพื่อขจัดหินปูน สารแขวน และเศษตะกอนตกค้าง
- ตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ  เมื่อระดับน้ำในเครื่องต่ำหรือน้อยเกินไป
- เติมน้ำเข้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบวงจรอีเล็คทรอนิคส์
- มีระบบ ENERGY-SAVING 3 DIVIDED OUTPUT
- มีระบบทำความสะอาดและป้องกันหินปูน แคลเซียมภายในถังด้วยขั้วไฟฟ้า
- ผลิตไอน้ำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพน้ำ

 ..........................................................................................................................................................................................................................................


เครื่องทำไอน้ำ TYLO รุ่น VA

-Model : 6VA ขนาด 6KW สำหรับห้อง 3-8 ลบ.ม.
(220-230V หรือ 380-400V) 

-Model : 9VA ขนาด 9KW สำหรับห้อง 6-16 ลบ.ม.
(220-230V หรือ 380-400V)
-Model : 12VA ขนาด 12KW สำหรับห้อง 14-22 ลบ.ม.
(380-400V)
-Model : 18VA ขนาด 18KW สำหรับห้อง 20-30 ลบ.ม.
(380-400V)
-Model : 24VA ขนาด 9KW สำหรับห้อง 28-40 ลบ.ม.
(380-400V)

-คอนโทรลเลือกใช้ได้ CC50 
-ระบบไฟ 220V หรือ 380V.
-มีถังน้ำผลิตจากสแตนเลส อย่างดี 
-ขดลวดทำจาก ICOLOY 800  ไม่เป็นสนิม
-ให้ความร้อนสูงที่สุด สูงกว่าการใช้วัสดุอื่น ๆ ทำขดลวดความร้อน
-มีระบบถ่ายน้ำทิ้ง โดยอัตโนมัติ หลังจากเลิกใช้งาน ภายใน 1 ชั่วโมง
-มีระบบการล้างอัตโนมัติ เมื่อใช้งาน 4 ครั้ง หลังจากถ่ายน้ำทิ้งเพื่อขจัดหินปูน สารแขวน และเศษตะกอนตกค้าง
-ตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ  เมื่อระดับน้ำในเครื่องต่ำหรือน้อยเกินไป
-เติมน้ำเข้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบวงจรอีเล็คทรอนิคส์
-มีระบบ ENERGY-SAVING 3 DIVIDED OUTPUT
-มีระบบทำความสะอาดและป้องกันหินปูน แคลเซียมภายในถังด้วยขั้วไฟฟ้า
-ผลิตไอน้ำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพน้ำ

 

 

 

Visitors: 286,245