ยี่ห้อ Harvia ( ประเทศฟินแลนด์ )เครื่องทำไอน้ำ ยี่ห้อ HARVIA

- คอนโทรลตั้งเวลาและอุณภูมิแบบดิจิตอล

รุ่น HGX2  ขนาด 2.2 KW สำหรับห้องขนาด 2-4 ลบ.ม.
รุ่น HGX45 ขนาด 4.5 KW สำหรับห้องขนาด 2-6 ลบ.ม.
รุ่น HGX60 ขนาด 5.7 KW สำหรับห้องขนาด 3-9 ลบ.ม.
รุ่น HGX90 ขนาด 9 KW สำหรับห้องขนาด 7.5-14 ลบ.ม.
รุ่น HGX11 ขนาด 10.8 KW สำหรับห้องขนาด 12-17 ลบ.ม.
รุ่น HGX15 ขนาด 15 KW สำหรับห้องขนาด 14-23 ลบ.ม.


“HARVIA” HGX SERIES STEAM GENERATOR COMPLETE SET WITH CONTROLLER

Harvia HGX is a compact, yet efficient steam generator intended for
private and spa use. Designed for high output demanding spa use,
reliable, trouble‐free operation and the relaxing steam bath
experience have been the main design principles.

Reliability through innovations

• Water level is measured in clean water, in a separated
measuring cup to prevent problems caused by water impurities
• A sediment cup collects water impurities that fall on the bottom of the water container

Easy to use & Easy maintenance
• Stylish touch‐screen control panel
• Basic maintenance – sediment cup emptying and checking the water level sensor – can be done without opening the cover of the unit.

Compact design
• Harvia HGX can be install in a low space i.e. on the top of the steam cabin. The steam and water connections are on the side of the unit.

 

 

Visitors: 286,246