ยี่ห้อ Steamist

 


เครื่องทำไอน้ำ ยี่ห้อ Steamist
- คอนโทรลตั้งเวลาและอุณภูมิแบบดิจิตอล
- ระบบออโต้เดรน 

ขนาด 4 KW / 220V  สำหรับห้องขนาด 3-5 ลบ.ม.
ขนาด 6 KW / 220V  สำหรับห้องขนาด 5-7 ลบ.ม.
ขนาด 9 KW / 380V  สำหรับห้องขนาด 8-11 ลบ.ม.
ขนาด 15 KW / 380V สำหรับห้องขนาด 13-18 ลบ.ม.

Visitors: 42,910