ยี่ห้อ Harvia ( ประเทศฟินแลนด์ )

..

 

  HARVIA ALFA SERIES

เครื่องทำความร้อนซาวน่า พร้อมชุดควบคุมในตัว

รุ่น : A30 กำลังไฟฟ้า 2.9 kw. สำหรับห้องขนาด 2-4 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 36cm, สูง 46cm, ลึก 19cm. ...........................................................................................................................................................................................................................................


HARVIA VEGA COMPACT SERIES
เครื่องทำความร้อนซาวน่า พร้อมชุดควบคุมในตัว

รุ่น : ฺBC23 กำลังไฟฟ้า 2.3 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 1.3-1.5 ลบ.ม.
รุ่น : ฺBC35 กำลังไฟฟ้า 3.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 2.0-4.5 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 28cm, สูง 50.5cm, ลึก 29.5cm.

 .........................................................................................................................................................................................................................................   

HARVIA VEGA COMPACT E. SERIES 
เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล Con4 หรือ CX180S

รุ่น : ฺBC23 E กำลังไฟฟ้า 2.3 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 1.3-1.5 ลบ.ม.
รุ่น : ฺBC35 E กำลังไฟฟ้า 3.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 2.0-4.5 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 28cm, สูง 50.5cm, ลึก 29.5cm.

 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................. 

HARVIA VEGA
เครื่องทำความร้อนซาวน่า พร้อมชุดควบคุมในตัว

รุ่น : BC45 กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.
รุ่น : BC60 กำลังไฟฟ้า 6.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 5-8 ลบ.ม.
รุ่น : BC80 กำลังไฟฟ้า 8.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 7-12 ลบ.ม.
รุ่น : BC90 กำลังไฟฟ้า 9.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 48cm, สูง 54cm, ลึก 31cm.

 

 

 


............................................................................................................................................................................................................................................

 

HARVIA VEGA E SERIES
เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล Con4 หรือ CX180S , CX180M

รุ่น : BC45 E กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph  สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.
รุ่น : BC60 E กำลังไฟฟ้า 6.0 kw./3ph  สำหรับห้องขนาด 5-8 ลบ.ม.
รุ่น : BC80 E กำลังไฟฟ้า 8.0 kw./3ph  สำหรับห้องขนาด 7-12 ลบ.ม.
รุ่น : BC90 E กำลังไฟฟ้า 9.0 kw./3ph  สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 45cm, สูง 54cm, ลึก 31cm.
...........................................................................................................................................................................................................................................

 

HARVIA VEGA LUX SERIES
เครื่องทำความร้อนซาวน่า พร้อมชุดควบคุมในตัว

รุ่น : BX45 กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.
รุ่น : BX60 กำลังไฟฟ้า 6.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 5-8 ลบ.ม.
รุ่น : BX80 กำลังไฟฟ้า 8.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 7-12 ลบ.ม.
รุ่น : BX90 กำลังไฟฟ้า 9.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 50cm, สูง 51cm, ลึก 34cm.


.............................................................................................................................................................................................................................................

   

HARVIA VEGA LUX E. SERIES 
เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล Con4 หรือ CX180S , CX180M

รุ่น : BX45 E กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.
รุ่น : BX60 E กำลังไฟฟ้า 6.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 5-8 ลบ.ม.
รุ่น : BX80 E กำลังไฟฟ้า 8.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 7-12 ลบ.ม.
รุ่น : BX90 E กำลังไฟฟ้า 9.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 50cm, สูง 51cm, ลึก 34cm.

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

HARVIA VEGA PRO SERIES 
เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล Con4 หรือ CC180M , CX180L ,CG170

รุ่น : BC105 กำลังไฟฟ้า 10.5 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 9-15 ลบ.ม.
รุ่น : BC135 กำลังไฟฟ้า 13.5 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 11-20 ลบ.ม.
รุ่น : BC165 กำลังไฟฟ้า 16.5 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 16-30 ลบ.ม.
ใช้หิน 40-50 กิโลกรัม
ขนาดเตา กว้าง 47cm, สูง 64cm, ลึก 43.5cm.

 


............................................................................................................................................................................................................................................

 

HARVIA TASSA SERIES 
เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล Con4 หรือ CG170, CG180

รุ่น : DG9 กำลังไฟฟ้า 9 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม.
รุ่น : DG12 กำลังไฟฟ้า 12 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 10-18 ลบ.ม.
รุ่น : DG16.5 กำลังไฟฟ้า 16.5 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 16-30 ลบ.ม.
รุ่น : DG18 กำลังไฟฟ้า 18 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 20-35 ลบ.ม.
ใช้หิน 40-50 กิโลกรัม

 
 .........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Visitors: 118,876