ยี่ห้อ TYLO ( ประเทศสวีเดน )
 

Compact 2/4

ขนาด 2.2 - 4.5 KW / 1ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า พร้อมชุดควบคุมในตัว
สำหรับห้องขนาด 1.5-4.5 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 31cm, ลึก 17cm, สูง 40cm
...........................................................................................................................

 

 

Sense SK 6
ขนาด 6.6 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล TS-16
สำหรับห้องขนาด 4-8 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 43.1cm, ลึก 37.5cm, สูง 55.9cm
ขนาดคอนโทรล TS ยาว 25.5cm, กว้าง 19.5cm, หนา 8.9cm

 

 
...........................................................................................................................

 

 

Sense SK 8
ขนาด 8 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล TS-16
สำหรับห้องขนาด 6-12 ลบ.ม.
ขนาดเตา กว้าง 43.1cm, ลึก 37.5cm, สูง 55.9cm
ขนาดคอนโทรล TS ยาว 25.5cm, กว้าง 19.5cm, หนา 8.9cm

 

 

..........................................................................................................................


 

Sense Plus 6
ขนาด 6.6 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรลดิจิตอล CC50 หรือ H1
สำหรับห้องขนาด 4-8 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 43.1cm, ลึก 37.5cm, สูง 55.9cm
ขนาดคอนโทรล CC50 ยาว 19cm, กว้าง 13cm, หนา 2.7cm
ขนาดคอนโทรล H1 ยาว 14cm, กว้าง 8cm, หนา 1.9cm

 

..........................................................................................................................

 

 

Sense Plus 8
ขนาด 8 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรลดิจิตอล CC50 หรือ H1
สำหรับห้องขนาด 6-12 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 43.1cm, ลึก 37.5cm, สูง 55.9cm
ขนาดคอนโทรล CC50 ยาว 19cm, กว้าง 13cm, หนา 2.7cm
ขนาดคอนโทรล H1 ยาว 14cm, กว้าง 8cm, หนา 1.9cm

 


...........................................................................................................................

 

 

SD 10
ขนาด 10 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล TS16
สำหรับห้องขนาด 10-18 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 65cm, ลึก 39.5cm, สูง 57cm
ขนาดคอนโทรล TS ยาว 25.5cm, กว้าง 19.5cm, หนา 8.9cm

 

 

...........................................................................................................................

 


SD 16

ขนาด 16 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล TS30
สำหรับห้องขนาด 15-35 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 65cm, ลึก 39.5cm, สูง 57cm
ขนาดคอนโทรล TS ยาว 25.5cm, กว้าง 19.5cm, หนา 8.9cm

 

 


..........................................................................................................................

 

 

SD 20
ขนาด 20 KW / 3ph

เครื่องทำความร้อนซาวน่า รุ่นแยกชุดควบคุม
ใช้กับคอนโทรล TS30
สำหรับห้องขนาด 22-43 ลบ.ม. 
ขนาดเตา กว้าง 65cm, ลึก 39.5cm, สูง 57cm
ขนาดคอนโทรล TS ยาว 25.5cm, กว้าง 19.5cm, หนา 8.9cm

 

 


 

 

Visitors: 107,788