ยี่ห้อ Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 เตาเซาว์น่า ( Amazon ) บอดี้สแตนเลส

พร้อมคอนโทรลตั้งเวลา และอุณหภูมิ แบบดิจิตอล

- ขนาด 3,000 วัตต์ (220V.) สำหรับห้องขนาด 1-4 ลบ.ม.
- ขนาด 4,500 วัตต์ (220V.) สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.
- ขนาด 6,000 วัตต์ (220V.) สำหรับห้องขนาด 5-9 ลบ.ม.
- ขนาด 9,000 วัตต์ (380V.) สำหรับห้องขนาด 9-13 ลบ.ม.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------

 

 

 

 

เตาเซาว์น่า ( Amazon ) บอดี้แสตนเลส 15kw. , 25kw.

พร้อมคอนโทรลตั้งเวลา และอุณหภูมิ แบบดิจิตอล

- ขนาด 15,000 วัตต์ (380V.)
สำหรับห้องขนาด 13-23 ลบ.ม.

- ขนาด 25,000 วัตต์ (380V.)
สำหรับห้องขนาด 36-45 ลบ.ม.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 118,876