ตู้อบอินฟราเรด ราคาโปรโมชั่น

สินค้าราคาโปรโมชั่น พิเศษ !  


 • index-IR-MINI.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-MINI ขนาด 75x80x180 cm. 1 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในตู้ติดหลอดไฟ-...
  20,900 THB

 • infrared-sauna-IR11+control-mini+index.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-11 ขนาด 100x100x200 cm. 1 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในตู้...

 • index-IR12.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-12 ขนาด 120x120x200 cm. 2 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในตู้...

 • IR-15LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-15 ขนาด 150x120x200 cm. 2-3 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในต...

 • IR-215-20LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-215 ขนาด 200x150x200 cm. 3-4 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายใน...

 • IR-215-20LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-220 ขนาด 200x200x200 cm. 4-5 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายใน...
Visitors: 286,237