ตู้อบเซาว์น่า (Sauna Room)


 • SN-11-index.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบเตา หินร้อน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำ...
  28,900 THB

 • Untitled-2.jpg
  ตู้อบเซาว์น่า ระบบเตา หินร้อน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆเทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมาน้ำที่ใช้เราสา...

 • sauna-room-SN-12-Plus-LOGO.jpg
  ตู้อบเซาว์น่า ระบบเตา หินร้อน รุ่น SN-12 PLUS ขนาด 120x120x200 cm. 1-2 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์ - ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ด้านหน้ากระจกนิรภัย เทมเปอร์ สีชา หนา 5 ม...

 • SN-15-LOGO.jpg
  ตู้อบเซาว์น่า ระบบเตา หินรัอน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เรา...

 • SN-215-20-LOGO.jpg
  ตู้อบซาว์น่า ระบบเตา หินร้อน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช...

 • SN-215-20-LOGO.jpg
  ตู้อบซาว์น่า แบบเตา หินร้อน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เราสา...

 • High-Class.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหินลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เราสามารถผสมพ...
Visitors: 278,097