มิถุนายน 2560

โปรโมชั่น พิเศษ เดือน มิถุนายน 2560
ตู้อบอินฟราเรด ขนาด 100x100x200 cm. ราคาปกติ 39,000 ลดเหลือ 25,000 บาท
ตู้อบเซาว์น่า ขนาด 100x100x200 cm. ราคาปกติ 24,900 ลดเหลือ 20,000 บาท
เหลือเพียงอย่างละ 1 ตู้เท่านั้น

สินค้าหมดโปรโมชั่นแล้ว

Visitors: 39,152