ตู้อบอินฟราเรด ราคาโปรโมชั่น ถึงสิ้นปี 2560 นี้เท่านั้น

สินค้าราคาโปรโมชั่น พิเศษ !  ( ราคานี้จนถึงสิ้นปี 2560 )


 • IR-11-LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-11 ขนาด 100x100x200 cm. 1 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในตู้ติดหลอดไฟก...
  29,000 THB

 • IR-12LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-12 ขนาด 120x120x200 cm. 2 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในตู้...
  39,000 THB

 • IR-15LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-15 ขนาด 150x120x200 cm. 2-3 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายในต...
  49,000 THB

 • IR-215-20LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-215 ขนาด 200x150x200 cm. 3-4 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายใน...
  59,000 THB

 • IR-215-20LOGO.jpg
  ตู้อบอินฟราเรด รุ่น IR-220 ขนาด 200x200x200 cm. 4-5 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ประตูไม้พร้อมช่องกระจกบานใหญ่ หนา 5 มม.- พื้นตู้ปูเต็ม- ภายใน...
  69,000 THB
Visitors: 39,152