ตู้อบสมุนไพร


 • ST-LOGO.jpg
  ตู้อบไอน้ำสมุนไพร ตู้อบแบบนี้ ลูกค้าสามารถใส่สมุนไพรลงไปต้มในหม้อได้ ทำให้ได้ ประโยชน์จากสมุนไพรด้วย รุ่น ST-11 ขนาด 100x100x200 cm. 1 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวต...
  18,900 THB

 • ST-LOGO.jpg
  ตู้อบไอน้ำสมุนไพร ตู้อบแบบนี้ ลูกค้าสามารถใส่สมุนไพรลงไปต้มในหม้อได้ ทำให้ได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยรุ่น ST-12 ขนาด 120x120x200 cm. 2 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์- ตัวตู้ท...
  21,900 THB

 • ST-LOGO.jpg
  ตู้อบไอน้ำสมุนไพร ตู้อบแบบนี้ ลูกค้าสามารถใส่สมุนไพรลงไปต้มในหม้อได้ ทำให้ได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยรุ่น ST-15 ขนาด 150x120x200 cm. ( 3 ที่นั่ง ) รายละเอียด และอุปกรณ์- ต...
  27,900 THB

 • SN-122-index.jpg
  ตู้อบไอน้ำสมุนไพร รุ่นพิเศษ ขนาดใหญ่ ตู้อบแบบนี้ ลูกค้าสามารถใส่สมุนไพรลงไปต้มในหม้อได้ ทำให้ได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยรุ่น ST-220 ขนาด 200x200x200 cm. ( 4-5 ที่นั่ง )รายละเ...
Visitors: 58,373