ตู้อบเซาว์น่า


 • SN-11-index.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เรา...
  24,900 THB

 • SN-11-index.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบเราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เราสามารถผสมพิ...
  26,900 THB

 • SN-122-LOGO.jpg
  ตู้อบเซาว์น่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆเทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมาน้ำที่ใช้เราสามารถผสม...

 • sauna-room-SN-12-Plus-LOGO.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน รุ่น SN-12 PLUS ขนาด 120x120x200 cm. 1-2 ที่นั่ง รายละเอียด และอุปกรณ์ - ตัวตู้ทำจากไม้สนฟินแลนด์- ด้านหน้ากระจกนิรภัย เทมเปอร์ สีชา หนา 5 มม.- ประตูก...

 • SN-15-LOGO.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เรา...

 • SN-215-20-LOGO.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เรา...

 • SN-215-20-LOGO.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหิน ลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เรา...

 • High-Class.jpg
  ตู้อบซาวน่า ระบบหินลักษณะการใช้งานของตู้อบแบบนี้ คือขณะที่นั่งอบ เราสามารถตักน้ำค่อยๆ เทลงไปบนหินที่ร้อน วางอยู่บนเตาซาวน่าได้ แล้วจะเกิดเป็นไอน้ำฟุ้งขึ้นมา น้ำที่ใช้เราส...
Visitors: 45,341